Outsourcing

Outsourcing

תדיראן מספקת מענה ברשת פתרונות בעולמות התקשורת, לרבות אספקה, הקמה, הפעלה ומתן שירות ותחזוקה לאורך כל חיי הפרויקט, במודלים שונים של מיקור חוץ (Outsource). 

מתודולוגיית השירותים נבנתה לאורך זמן בחברה על בסיס Best Practice עולמי, תוך התאמה לשוק המקומי בהתבסס על ניסיון וידע רב, אשר נצבר בחברה. השירותים המסופקים למגוון הלקוחות של תדיראן, מופעלים על בסיס SLA המתאים לצרכי ולדרישות הלקוח ולשביעות רצונו.

לטובת כך החברה מציעה מספר מודלים התקשרותיים לטובת לקוחותיה:

1. Body Leasing

2. השמת צוות נשים חרדיות

3. Fixed Price

4. Managed Services

5. BPO

 

מעבר לכך, תדיראן מציעה שירותים נוספים כדוגמת:

ייעוץ ושירות מקצועי:
• ייעוץ טכני
• הדרכה למשתמש קצה
• התאמה אישית ללקוח
• אנשי מקצוע בשטח

תמיכה טכנית:
• תמיכה במוצרים
• תפעול ותחזוקה
• שירות מרחוק
• שירותים באתר הלקוח

    אין מוצרים