5a29971ba9e625.6991466915126750996959.pn
5a29971ba9e625.6991466915126750996959.pn
Biz-Cloud-logo.png
Biz-Cloud-packshot.png

פתרון הענן לעסקים

המאפשר לך ליהנות מהתכונות 

המתקדמות ביותר לעסק שלך

באופן חסכוני, גמיש ויעיל 

לפרטים

תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה

שירות BizCloud  הינו שירות טלפוניה, חכם, המותקן בענן ומספק את כל שירותי התקשורת הנדרשים לעסק, כך יכולים משתמשי השירות להתמקד רק בדברים החשובים בעסק.  

 

תכונות עיקריות:

 • נתב שיחות IVR המאפשר להוסיף פתיח ארגוני ולנתב את השיחות בצורה חכמה: העברת שיחות נכנסות לשלוחות פנימיות, סלולריים, או מספרים חיצוניים.

 • שיחה ממתינה לשלוחה - השמעת צליל "ממתינה" ואפשרות העברתה לשלוחה אחרת או לסלולרי.

 • שיחות ללא עלות - בין שלוחות במשרד או בין סניפים.

 • שיחות ועידה - הוספת מתקשרים לשיחה ללא הגבלה או העברתם לחדר ועידה (אופציונלי).

 • פקס2מייל - פקס הנשלח ממכשיר פקס קווי יתקבל בתיבת דוא"ל.

 • שלוחות מרוחקות - מיקום השלוחות המוגדרות במערכת יכול להשתנות מעת לעת לפי צרכי הארגון אף בין משרדים שונים או מדינות.

 • ריבוי קווים - ניתן לקיים שיחות טלפון במקביל ללא הגבלת כמות קווים ביחס לשלוחות.

 • המתנה נעימה - הלקוח יכול לספק מוסיקה בהמתנה או ג'ינגל שיווקי ערוך שיושמע למתקשרים בזמן העברת השיחות בין השלוחות בנתב.

 • תא קולי למייל - הגדרת תא קולי שההודעות המתקבלות יועברו באופן אוטומטי לדוא"ל שהגדיר הלקוח.

 • שיחה מזוהה - שיחות נכנסות מזוהות, כולל זיהוי מקור הפניית השיחה במידה והגיעה משלוחה אחרת בארגון.

אפשרויות נוספות:

 • חדרי ועידה לביצוע שיחות ועידה מרובות משתתפים.

 • הפקת דו"חות מפורטים לצרכי בקרה.

 • מערכת הקלטת שיחות הכוללת ממשק בקרה ייחודי המאפשר איתור שיחה על פי שלוחה, מספר טלפון, טווח זמן, ועוד.

 • בקרת דלת כניסה IP כולל אפשרות שליטה גם מרחוק.

 • מספרי טלפון בינלאומיים - ניתן להקצות מספרים ממדינות שונות ולאפשר התקשרות לארגון בשיחה מקומית גם עבור לקוחות במדינות זרות.​