top of page

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות אתר תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל שותפות מוגבלת 

תאריך שינוי אחרון: ינואר 2022
 
תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל ש.מ. ("החברה") עושה ככל שביכולתה להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט תדיראן טלקום  ("האתר"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את נהלי איסוף מידע על ידי החברה בזמן שימושך באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת ובהתאם לצורך, את הוראות מדיניות הפרטיות. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לחדול מהשימוש באתר.
 

סוג המידע שנאסף אודותיך 

החברה עשויה לאסוף שני סוגי מידע מהמשתמשים:

הסוג הראשון של מידע הוא מידע אשר הנאסף באמצעות השימוש באתר ושאינו מאפשר זיהוי המשתמש שממנו נאסף מידע זה ("מידע לא אישי").

נכון להיום החברה אינה אוספת מידע לא אישי מהמשתמשים באתר. ככל שתחל החברה באיסוף מידע שאינו אישי, תעודכן מדיניות הפרטיות באופן שיפרט בדיוק מהו המידע שנאסף ומה שימושי החברה במידע זה.

הסוג השני הינו מידע אישי שמאפשר או עשוי לאפשר זיהוי אינדיבידואלי של המשתמש ("מידע אישי").  אנו עשויים לאסוף ממך מידע אישי כאשר אתה ממלא פרטיך בטופס יצירת קשר כלהלן:

יצירת קשר עם החברה: בכל פניה שלך לחברה אתה עלול להעביר לנו מידע אישי על מנת שנוכל ליצור עמך קשר, מידע זה עשוי להכיל שם, דרכי יצירת התקשרות כמו טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ועוד.
 

אופן איסוף המידע

אנו אוספים את המידע במהלך שימושך באתר כמפורט לעיל. החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת להיענות לבקשתך ועשויה לשמור אותו על מנת שנוכל ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים שונים אשר עשויים לעניין אותך.

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש.

מסירת מידע לצדדים שלישים 

החברה אינה מעבירה את המידע שלעיל לגורמים שלישיים, ותנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי  לצדדים שלישיים, וזאת למעט המקרים הבאים:
 

  1. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

  2. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.

  3. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור

    אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  4. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

  5. במקרה של עסקה ארגונית (למשל מכירת חלק ניכר מהחברה או מיזוג נכסים). במקרה שכזה, חברות כלולות שלנו או

    החברה הרוכשת תיטול על עצמה את הזכויות והחובות כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 

משך זמן שמירת המידע שנאסף 

החברה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך במידע האישי שלך ועל כן הנך רשאי בכל עת, לשנות, לעדכן או להסיר את המידע האישי שלך  על ידי פנייה אלינו בכתובת info@tbsi.co.il שים לב כי ככל שלא תבקש מאיתנו לעשות זאת, אנו עשויים לשמור את המידע הנאסף עליך כל זמן שיידרש באופן סביר על מנת לספק את שירותי החברה לאשר כי זה נכון והמידע בכלל נשמר].

אתרים ושירותים של צדדים שלישיים 

באתר עשויים להיכלל קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט אחרים. מדיניות פרטיות זו לא נועדה לטפל, ואין החברה אחראית על, הפרטיות, המידע, או נוהגים אחרים של צד שלישי כלשהו, כולל צד שלישי כלשהו המפעיל אתר או נוכחות אינטרנטית אחרת (כולל, בין השאר, יישומים כלשהם) הזמינים באמצעות האתר או שיש באתר קישורית אליהם. הזמינות, או ההכללה של קישורית לאתר או נוכחות אינטרנטית כלשהי באתר זה אינה מרמזת על המלצה עליה מצידנו או מצד חברות הקשורות שלנו. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות המופיעים בהם.

 

פרטיות קטינים

האתר מיועד לשימוש על-ידי מבוגרים. עם מילוי פרטיך והרשמה לרשימת הדיוור האלקטרוני של החברה, הנך מצהיר כי הנך מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית לגלישה באתר. החברה אינה אוספת ביודעין מידע מילדים שגילם מתחת ל-13 שנים, אל לו למי שטרם מלאו לו 13 שנים להשתמש באתר או בשירותי החברה ואל לו לספק לחברה פרטי מידע אישי כלשהם דרך האתר או שירותי החברה. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע של משתמש מתחת לגיל 13, החברה תמחק מידע זה.

 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו המורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק בידי האתר. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 

אבטחת מידע 

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

ככל שאתה מאמין שהמידע שלך טופל שלא בהתאם למדיניות שלנו, אנא פנה אלינו ישירות בכתובת info@tbsi.co.il.
 

יצירת קשר 

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות בכתובת info@tbsi.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

bottom of page