top of page
5a29971ba9e625.6991466915126750996959.pn
rack.png
5a29971ba9e625.6991466915126750996959.pn
tadiran-cc-.png

הקמה, ניהול ותחזוקה של כל סוגי תשתיות התקשורת

כבילת טלפוניה למבנים חדשים (תשתיות ורטיקליות)

על פי חוק (הבזק 1982), נקבע כי על מבנים מסחריים ועסקיים להכין את תשתיות התקשורת עד לנקודת סיום רשת בבניין (נס"ר), משמע כל בניין חדש מחויב בהכנת תשתית תקשורת לאורכו, מכאן שמה תשתית ורטיקלית. תשתיות תקשורת אופקיות נבנות בדרך כלל על ידי הלקוח הסופי ובהתאם לצרכיו.

התקנת מערכות מבוססות IP - מצלמות, בקרת גישה, כריזה 

מרבית ציוד האבטחה כגון מצלמות ט.מ.ס. בקרת כניסה, כריזה וכיוב' מבוסס כיום על רשת התקשורת האחודה, דבר המאפשר רכישה של ציוד מתקדם וחיבורו בכבל רשת ללא צורך בפניה לגורמים נוספים. למערכות ה- IP מספר יתרונות משמעותיים כגון: איכות גבוהה של תמונה, יכולת אנליטיקה על תמונה ונתונים, שידור תמונה אלחוטי ויכולת שליטה בריבוי זירות מכל מקום, באמצעות האינטרנט.

בינוי תומך לחדרי תקשורת – הקמת חדרי תקשורת וציודם 

חדרי תקשורת בנויים מציוד רב ומורכב, הכולל בין היתר ארונות שרתים, מערכות חשמל, מערכות בטיחות, מערכות בקרה, מערכות אל פסק ומערכות מיזוג אוויר. כפועל יוצא מכך, הקמת חדרי תקשורת דורשת תכנון קפדני ומדויק תוך התאמה למרכיבים, הגודל ומאפייני תקשורת המחשבים הנחוצים לארגון. בנוסף לכך, תכנון חדר התקשורת נדרש לספק גישה נוחה וקלה לציוד, כך שעובדי הארגון המשתמשים בו יוכלו להתנהל ולתפקד בחדר באופן פרקטי ובנוחות מרבית. מרכיבים נוספים וחשובים בתכנון הנם תכנון גודל חדר התקשורת עם יתירות לגידול עתידי, מערכות מיזוג אוויר ייעודי בהלימה לפליטת החום של ציוד התקשורת, אספקת חשמל וגיבוייה, ומערכות גילוי וכיבוי אש ייעודיות שאינן מבוססות מים.

יישום וניהול רשתות WAN/LAN

יישום רשתות LAN/WAN/Wi-Fi, משלב תכנון, דרך יישום, ניהול שוטף, בקרה וניטור, אבטחת מידע וניהול הציוד. השירות כולל ציוד תקשורת מגוון (ראטורים, סוויצ’ים, נקודות גישה, פירוולים) מהיצרנים המובילים בעולם. 

 

כבילת תקשורת נתונים פאסיבית - CAT6A ,CAT5

תשתית לכלל שימושי רשתות תקשורת נתונים, המאפשרת תקשורת אמינה, איכותית ותקינה של העברת נתונים, שימוש באמצעי אחסון, גישה למשאבי מחשוב, שיחות קוליות וגישה למכשירי קצה.

תשתיות אופטיות – אנכיות, אופקיות וקישור בין מבנים

סיבים אופטיים הם אחת התשתיות המקובלות בתקשורת: בטלפוניה, ברשתות מחשבים, תקשורת נתונים, ברשת האינטרנט, ובטלוויזיה בכבלים, זאת בשל העובדה שהם בעלי רוחב פס גדול, ניחות נמוך, בעלי פוטנציאל הגברה לרוחבי פס גדולים, עמידים ובטוחים יותר לשימוש כנגד זליגת מידע. 

מערכות גיבוי מתח למרכזיות וחדרי תקשורת

מערכות גיבוי מתח הנן "רשת ההצלה" של מערכת מחשבים, שרתים, ציוד תקשורת, מרכזיות טלפון, ארונות שרתים וכיו"ב, כאשר אספקת החשמל הסדירה נופלת. מערכות הגיבוי יכולות לגבות ממחשב בודד ועד חדרי שרתים ובניינים שלמים, ומשך זמן הגיבוי, במקרה של הפסקת חשמל, תלוי בקיבולת המצברים ובמידת הצריכה של הציוד החשמלי הניזון מהם. 

bottom of page